De praktijk
Maatwerk

Bij Gonesh Mediation en Advies staat maatwerk centraal. Samen kiezen wij voor de beste aanpak voor uw situatie. Afhankelijk van uw situatie en uw probleem kan gekozen worden uit de volgende diensten: Arbitration, Mediation, Onderhandeling, Bemiddeling of Bedrijfs- en/of juridisch advies. Hierna volgt een korte omschrijving van de verschillende diensten die aangeboden worden door Gonesh Mediation en Advies. 

Mediation is een vorm van conflictbehandeling waarbij partijen zelf met behulp van een mediator oplossingen creëren voor de tussen hun gerezen problemen, Vandaar dat bij mediation de partijautonomie centraal staat. Partijen kiezen zelf waar zij het over willen hebben en uiteindelijk kiezen zij voor een oplossing die het beste bij hun situatie past. Dit is het verschil met de rechtspraak. Hier neemt uiteindelijk de rechter die de (persoonlijke) omstandigheden niet kent een beslissing. Vaak zijn partijen met deze beslissing niet tevreden. Als partijen met elkaar in conflict zijn verharden zij ten opzichte van elkaar. Partijen nemen dan standpunten in en men kan elkaar niet meer vinden. Als mediator breng ik de onderlinge interactie- en communicatie weer op gang waardoor partijen weer in gesprek met elkaar komen. Hierdoor kan men komen tot oplossingen waar alle partijen achter staan. De kans dat afspraken nageleefd worden is dan groter. Mediation is vrijwillig. Partijen hebben wel een inspanningsverplichting. Verder staat bij mediation de vertrouwelijkheid centraal. Mijn rol als mediator zal verder onafhankelijk, onpartijdig en neutraal zijn.

Bij onderhandelingen zijn de partijen zelf met elkaar in onderhandeling en proberen zij elkaar te bewegen in de gewenste richting. Vaak probeert men voor zichzelf zoveel mogelijk te bereiken. Vaak gaat dit ten koste van de andere partij. Belangrijk hierbij is vooral te zoeken naar opties die de belangen van alle partijen dienen. Want alleen zo kunnen oplossingen ontstaan waar alle partijen achter staan.  Mijn rol hierbij zal zijn partijen te bewegen in de richting van een oplossing waar alle partijen beter van worden.

Bij bemiddeling zal ik als onafhankelijke derde, partijen die een  zakelijk of ander conflict hebben nader tot elkaar brengen zodat er alsnog een oplossing gevonden kan worden voor hun conflict.

Bij Gonesh Mediation en Advies kan men ook terecht voor bedrijfs- juridisch advies. Heeft u vragen over hoe u uw bedrijf het beste kunt inrichten of veranderen of heeft u andere juridische vragen daaromtrent, bij Gonesh Mediation en Advies krijgt u hulp op maat.