Nieuws

Actualiteiten en updates

Wij lopen vaak te lang rond met problemen op het werk of in de privésfeer. Angst om erover te praten en niet begrepen te worden door de ander voeren vaak de boventoon. Hierdoor wordt het probleem alleen maar groter en liggen stress en burnout op de loer. Wij kennen allemaal het principe waar je energie in steekt groeit! Juist in dit soort zaken kan mediation een uitkomst bieden. De kracht van mediation is dat de daadwerkelijke belangen van partijen op tafel komen te liggen, waarna gezocht kan worden naar oplossingen die aansluiten bij de daadwerkelijke belangen van partijen. Partijen zijn vaak zichtbaar opgelucht als de lucht geklaard is en er duidelijke en goede afspraken zijn gemaakt. In het uiterste geval gaan zij op een goede manier uit elkaar. Ga tijdig in gesprek met elkaar!

Steeds vaker hoor je om je heen geluiden als 'ik voel mij niet gehoord' of 'ik voel mij niet gezien'. Deze geluiden komen zowel in de privé sfeer als in professioneel verband voor.
Als gevolg van de lockdown werken wij massaal thuis. Door het gemis aan persoonlijk contact waardoor zaken niet face to face uitgesproken kunnen worden, kunnen irritaties en misverstanden in werksituaties juist toenemen.
Een methode die wij kunnen toepassen om dit te voorkomen of in ieder geval in te dammen is empatisch luisteren. Bij empatisch luisteren probeer je zonder te oordelen naar de ander te luisteren en de ander daadwerkelijk te horen. Een manier om dat te bereiken is door gebruik te maken van de LSD methode. De LSD methode is gebaseerd op de volgende drie pijlers: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Door actief te luisteren en je gesprekspartner samen te vatten laat je de ander weten dat je echt geluisterd hebt. Heb jij het niet begrepen dan vraag je door. Bij empatisch luisteren schakel je ook je persoonlijke oordelen uit. Je probeert je gesprekspartner beter te begrijpen op een dieper niveau, niet alleen in woord maar ook qua gevoel. Hierdoor ontstaat er verbinding met de ander. Er ontstaat wederzijds begrip en acceptatie en men voelt zich hierdoor gehoord en gezien.

De LSD methode kan een prima hulpmiddel zijn om problemen in de communicatie op te vangen. Nu de lockdown al een tijd voortduurt en de avondklok zijn intrede heeft gedaan, wordt er een steeds groter beroep gedaan op onze communicatieve vaardigheden. Om conflicten tegen te gaan kan de LSD methode ook prima worden ingezet zowel privé als professioneel. De LSD methode is gebaseerd op drie pijlers namelijk luisteren, samenvatten en doorvragen.Door daadwerkelijk de tijd te nemen om naar de ander te luisteren zonder deze onnodig te onderbreken en als check samen te vatten wat de ander gezegd heeft en dat te verifiëren, voelt de ander zich gehoord. Als het nog niet duidelijk is wat de ander bedoelde te zeggen, kun je nog doorvragen. Zo weet jij dat je begrepen hebt wat je gesprekspartner bedoelde en voelt je gesprekspartner zich gehoord en gezien.

Juist in deze tijd van onzekerheid is het als ondernemer belangrijk om je bedrijfsmiddelen en personeel effectiever en efficiënter in te zetten. Slagvaardig inspelen op de veranderingen waarvoor wij als ondernemer staan in deze onzekere tijd is een must. Als ADR/ICR gecertificeerd business coach met ervaring in de consultancy kan ik jou helpen om jouw bedrijf te doorlichten en de juiste aanpassingen door te voeren om weer slagvaardig te kunnen functioneren. 

Soms ontstaat er ruis in de communicatie. Partijen voelen zich niet gehoord en begrepen. Standpunten verharden en men komt steeds verder van elkaar af te staan. Als arbeidsmediator help ik partijen weer in verbinding met elkaar te komen door de onderlinge communicatie in goede banen te leiden. Hierdoor ontstaat ruimte voor empathie en begrip voor elkaar. Vaak kunnen partijen weer prima met elkaar verder. Lukt dit niet dan kan de relatie op een goede manier worden beëindigd. Herken jij dit en wil je met elkaar in gesprek? Wij helpen jou graag verder.

Geweldloze communicatie

Nu ons land weer in lockdown is deel ik graag nogmaals het schema over geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Door het toepassen van deze vier stappen kan heel wat leed voorkomen worden in de communicatie zowel in professioneel verband als privé. Deze methode leert ons zonder te oordelen en met respect voor elkaar te communiceren. Door vanuit de eigen ervaren gevoelens een verzoek te doen richting de ander ontstaat er begrip en is men eerder geneigd aan de behoefte te voldoen. Ook handig voor de feestdagen. Veel oefenplezier!