Tarieven

Bij Gonesh Mediation en Advies staat maatwerk centraal. In een gratis intakegesprek van een half uur, wordt een inschatting gemaakt van  uw zaak en wordt besproken wat ik voor u kan betekenen. Wij hanteren een vast uurtarief. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden voor het totale pakket.

Bij mediation worden de kosten gelijk verdeeld over partijen. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever betaalt. Het staat partijen vrij om afwijkende afspraken te maken. 

Het voordeel van mediation boven de gang naar de rechter is dat de kosten door het geringe aantal bijeenkomsten, laag gehouden kan worden. Ook zijn er geen lange wachttijden. Bij mediation werken partijen zelf aan de oplossingen voor hun problemen. Hierdoor ontstaan er oplossingen waar partijen zelf achter staan en die aansluiten bij hun daadwerkelijke belangen. Dit in tegenstelling tot een rechterlijke beslissing. De gemiddelde mediation bestaat uit een intakegesprek van 1,5 tot 2 uur  met partijen. Over het algemeen heeft men hierna  nog drie  gezamenlijke gesprekken nodig. Indien gewenst kan ook de vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Indien het nodig is kan verwezen worden naar externe deskundigen. De prijs hiervan is niet inbegrepen in het totale afgesproken pakket.

Voor coaching hanteren wij een vast uurtarief. Ook hier zijn maatwerk afspraken mogelijk.

De prijzen voor trainingen zijn totaalprijzen. Ook hier kunnen maatwerk afspraken voor gemaakt worden.