Tarieven
Gonesh Mediation en Advies

Gonesh Mediation en Advies hanteert voor bedrijven als uitgangspunt een vast uurtarief van €200,00. Dit uurtarief is exclusief btw. Het uurtarief geldt voor alle door Gonesh Mediation en Advies aangeboden diensten met uitzondering van Coaching.  Afhankelijk van de wensen van partijen, de complexiteit van de zaak en het daadwerkelijk aantal te besteden uren, kunnen afspraken op maat worden gemaakt. Voor business coaching en conflict coaching geldt voor bedrijven een vast uurtarief van €180,00 exclusief btw. Voor langere coachingstrajecten kunnen afspraken op maat worden gemaakt. Voor particulieren geldt  als uitgangspunt een uurtarief voor alle diensten met uitzondering van coaching van € 180,00 exclusief btw. Eventueel kunnen ook met particulieren passende afspraken worden gemaakt. Voor coaching geldt voor particulieren een vast uurtarief van € 150,00 exclusief btw. In het kader van de gelijkwaardigheid is het bij mediation gebruikelijk dat het uurtarief gelijk verdeeld wordt over partijen. Indien het een mediation betreft tussen twee partijen betaalt ieder dus de helft, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. Bij arbeidsmediations is het over het algemeen gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Partijen kunnen over de kostenverdeling ook andere afspraken maken. Naast het honorarium worden kosten in rekening gebracht zoals reiskosten, belkosten, kosten voor porto en kosten voor het raadplegen van deskundigen, indien gewenst. Voor meet informatie over de tarieven en de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gonesh Mediation en Advies.