Tarieven
Gonesh Mediation en Advies

Gonesh Mediation en Advies hanteert een vast uurtarief van € 225,00 . Dit uurtarief is exclusief btw. Het uurtarief geldt voor alle door Gonesh Mediation en Advies aangeboden diensten. In het kader van de gelijkwaardigheid is het bij mediation gebruikelijk dat het uurtarief gelijk verdeeld wordt over partijen. Indien het een mediation betreft tussen twee partijen betaalt ieder dus de helft, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Naast het honorarium worden kosten in rekening gebracht zoals reiskosten, belkosten, kosten voor porto, kosten voor het raadplegen van deskundigen en indien van toepassing huur van werkruimte en verblijfskosten. Dit gebeurt uiteraard op aanvraag van en in overleg met de opdrachtgever c.q. cliënt. Wanneer de cliënt gewoon de praktijk bezoekt worden er uiteraard geen aparte kosten voor werkruimte en verblijfskosten in rekening gebracht.